Σε αυτήν την έρευνα θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα πολύ σύντομο ερωτηματολόγιο το οποίο συλλέγει πληροφορίες που αφορούν, για παράδειγμα, την ηλικία σας. Θα σας ζητηθεί στη συνέχεια να αξιολογήσετε 120 πρόσωπα με βάση ένα χαρακτηριστικό τους. Αφού το κάνετε, θα σας ζητηθεί να αξιολογήσετε τα ίδια πρόσωπα με βάση το ίδιο χαρακτηριστικό ξανά. Παρακαλώ πατήστε το παρακάτω κουμπί για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας και να ξεκινήσετε την έρευνα.