W badaniu będziesz proszona/proszony o wypełnienie krótkiej ankiety na swój temat (np. swojego wieku). Następnie rozpoczniesz oceniać 120 twarzy pod względem określonej cechy. Po wykonaniu tego zadania, będziesz oceniać te same twarze jeszcze raz pod wzgędem tej samej cechy. Kliknij przycisk poniżej, aby wyrazić zgodę na udział w badaniu i je rozpocząć.