I denna studie kommer du bli ombedd att fylla i ett mycket kort formulär med information om exempelvis din ålder. Sedan kommer du bli ombedd att skatta 120 ansikten utifrån ett angivet karaktärsdrag. Efter att ha gjort det kommer du bli ombedd att skatta samma ansikten utifrån samma karaktärsdrag igen. Vänligen klicka på knappen nedan för att ge ditt medgivande och påbörja studien.